wstępować


wstępować
pot. Diabeł, szatan, zły duch, bies w kogoś wstąpił, wszedł; złe w kogoś wstąpiło, weszło
a) «ktoś został opętany, zniewolony przez moce diabelskie»
b) «o kimś, kto nagle zaczął zachowywać się nieobliczalnie, odmiennie niż do tej pory, kto postępuje jak człowiek szalony»: – Wracamy do domu, kiedy chcemy! – zawołał ojciec. – Nie będziemy ci się tłumaczyć! Upierasz się, żeby nam wszystko robić na złość?! Co za diabeł w ciebie wstąpił?! J. Stawiński, Piszczyk. Nie mogli pojąć, co się z nim stało, już był taki łagodny (...) a teraz jakby zły duch w niego wstąpił. W. Myśliwski, Sad.
Wstąpić na dobrą drogę zob. droga 29.
Wstąpić na drogę czegoś zob. droga 29.
Wstąpić w czyjeś ślady zob. ślad 5.
Wstąpić w szranki zob. szranki.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wstępować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, wstępowaćpuję, wstępowaćpuje {{/stl 8}}– wstąpić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, wstępowaćpię, wstępowaćpi, wstąp {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} idąc, dostawać się na coś położonego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wstępować — → wstąpić …   Słownik języka polskiego

  • wstępować – wstąpić na tron — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozpoczynać panowanie, obejmować władzę królewską : {{/stl 7}}{{stl 10}}Królowa wstąpiła na tron kilkadziesiąt lat temu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść — ndk, idę, idziesz, idź, szedł, szła, szli 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, posuwać się stawiając kroki; stąpać, kroczyć; w pochodzie: maszerować» Iść pieszo, piechotą, na piechotę. Iść na palcach. Iść ostrożnie, pewnie, śmiało. Iść na… …   Słownik języka polskiego

  • wstąpić — dk VIa, wstąpićpię, wstąpićpisz, wstąp, wstąpićpił wstępować ndk IV, wstąpićpuję, wstąpićpujesz, wstąpićpuj, wstąpićował 1. «wejść na krótko, wejść przechodząc, przy okazji; zajść, zajrzeć, wpaść» Wstąpić na kawę, na lody. Wstąpić do znajomych,… …   Słownik języka polskiego

  • las — 1. Być w lesie; iść, pójść do lasu «być w partyzantce, w oddziałach powstańczych, wstępować, wstąpić do partyzantki»: Po roku takiego życia wybuchło powstanie 1863 r.; wszyscy chłopcy ze stancji, nie wyłączając najstarszego Ostrzeńskiego, Daniela …   Słownik frazeologiczny

  • nawiedzać — ndk I, nawiedzaćam, nawiedzaćasz, nawiedzaćają, nawiedzaćaj, nawiedzaćał, nawiedzaćany nawiedzić dk VIa, nawiedzaćdzę, nawiedzaćdzisz, nawiedzaćwiedź, nawiedzaćdził, nawiedzaćdzony 1. «o kataklizmach, klęskach, chorobach, nieszczęściach itp.:… …   Słownik języka polskiego

  • omijać — ndk I, omijaćam, omijaćasz, omijaćają, omijaćaj, omijaćał, omijaćany 1. forma ndk czas. ominąć. 2. «unikać kogoś lub czegoś, nie utrzymywać z kimś stosunków towarzyskich, nie wstępować, nie bywać gdzieś» Omijać czyjś dom. Omijać przykrych… …   Słownik języka polskiego

  • szlusować — ndk IV, szlusowaćsuję, szlusowaćsujesz, szlusowaćsuj, szlusowaćował 1. «zwierać, wyrównywać szeregi; wstępować na miejsce żołnierza, który ubył z szeregu» 2. pot. «zbliżać się, przyłączać się, dochodzić do kogoś» Zagapili się, ale już szlusowali… …   Słownik języka polskiego

  • sztandar — m IV, D. u, Ms. sztandararze; lm M. y «chorągiew o odpowiedniej barwie, czasem z wyhaftowanym lub wymalowanym godłem, stanowiąca znak państwa, jednostki wojskowej lub organizacji, towarzystwa, szkoły itp.» Sztandar narodowy, szkolny, pułkowy.… …   Słownik języka polskiego